Eperon SW Ravanel aig Bayere

Voie Ravanel

En vacker upplevelserik Alpin klättertur som nås via toppen av Grand MontetsAnmarsch ner till insteget går ner mot det klassiska skidåket "pas de Chèvre". Men i brist på snö så är alternativet att gå ner och klättra le Eperon inget dåligt alternativ

Anmarsch till Eperon

Efter en "grön start", så övergår sprickorna och graniten till den typiska Chamonix kvalitén, fast och full av friktion. Trots att vi hade en del snö och is i sprickorna

Replängd 3 på Eperon

De svåraste replängderna kommer precis i början och de första replängderna. Sedan så håller sig graden runt 5 och med lite improviserad routefinding så är det en storslagen klättertur som inte bara är rofyllt med ingen eller lite trafik. Dessutom med en grandios vy över Chamonix


Sen väl på toppen så finns två alternativ. Gå ner mot Bochard liften, rösad led, eller fortsätt ryggen hela vägen upp mot aig. Bochard. Relativt långt med betydligt mera intressant än en lång släntrian ner till mellanstationen på gr Montets

Alpinemadness erbjuder guidad klättring i bland annat Chamonix
För ditt äventyr skicka ett mail eller ring och boka

// "Serious guiding for serious clients"