Höjdsjuka - Symptom och behandling

Med ökande höjd så sjunker lufttrycket. Ett måttligt sänkt lufttryck spelar dock mycket liten roll för helt friska personer. Men när höjden över havet passerar 2400 meter kan anpassningen emellertid ta längre tid, vilket kan medföra att man drabbas av så kallad höjdsjuka. 3-3500m brukar för de flesta vara en kritisk gräns. Höjdsjuka beror på att balansen mellan vävnadsvätskan innanför och utanför kroppens celler påverkas av ett lägre lufttryck så  andelen vävnadsvätska utanför kroppens celler till att börja med ökar. Benägenheten att utveckla höjdsjuka är mycket individuell och det finns inget påvisat samband med fysisk kondition eller ålder vad gäller anpassningsförmåga till höjd, i för övrigt friska personer.


Symtom och behandling

En ökad mängd vätska utanför cellerna i hjärnan orsakar till att börja med vagt illamående, svaghet och dunkande huvudvärk.
Det får inte plats mer ön en viss mängd vävnadsvätska innanför ett oeftergivligt skallben. 
En Diamoxtablett lindrar besvären tillfälligt men kan i värsta fall maskera en försämring. 
Diamox (acetazolamid) kan skrivas ut på vanligt recept i Sverige även om preparatet inte finns i FASS.
Det används vanligen som ögonmedicin och ges för att minska på trycket av ögat. 
Om höjden ökar ännu mer förvärras de nyss nämnda besvären och kräkningar tillstöter när hjärnan pressas samman. Det kan kännas mycket tungt bara att gå och huvudvärken blir mycket intensiv. Den flyttas från främre delen av pannloben till baksidan av skallbenet. Och ger en dunkande plågsam smärta. 
Minskad balans och oförmåga att gå i en rak linje är synnerligen allvarliga tecken. De som trots detta inte återvänder till lägre höjd får också ökad mängd vätska i lungorna och riskerar bokstavligt talat att "drunkna" invärtes.
På mycket hög höjd (över 6000 meter) räcker inte lufttrycket till för att ens förse kroppen med syre och då tillkommer andra besvär.

Förebyggande behandling

Lugn acklimatisering - stanna 2-3 dygn på 2400-3000 m höjd och ta sedan bara 300 m/dygn. Undvik extrem ansträngning och håll ner pulsen. Sov på så låg höjd som möjligt. Ät täta men små måltider och drick rikligt med vätska. 
Diamox kan användas i förebyggande syfte men har ibland biverkningar i form av yrsel och illamående. Speciellt brukar det bli en pirrande känsla i fingertopparna.  Dosen bör vara så låg som möjligt – 1-1/2 tablett à 125 mg morgon och kväll brukar räcka.

Vilka bör undvika hög höjd?
De som har avancerad blodbrist, kärlkramp, hjärtbesvär med nedsatt fysisk förmåga och/eller de som har nedsatt lungfunktion (KOL) bör/skall undvika hög höjd. Individer med vissa ärftliga blodsjukdomar (ex sickle cell sjukdom) skall inte heller utsätta sig för hög höjd.
Klättring på hög höjd, Alpamayo - Peru "French Direct"


DIAMOX FÅR ABSOLUT INTE ANVÄNDAS FÖR ATT NÅ ÄNNU HÖGRE HÖJD TROTS BESVÄRANDE HUVUDVÄRK OCH ILLAMÅENDE. RISKEN FÖR ÖKAD MÄNGD VÄTSKA I LUNGORNA OCH SNABB DÖD FINNS FORTFARANDE KVAR. BÄSTA OCH ENKLASTE BOTEN MOT ALLA FORMER AV HÖJDSJUKA ÄR ATT OMEDELBART ÅTERGÅ TILL LÄGRE HÖJD.